โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 มี.ค. 62 ถึง 25 ก.พ. 62 บัณฑิตน้อย 2561
นักเรียนชั้น อ.3 และ ป.6 เข้ารับบัณฑิตน้อย
ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดสาามัคคิยาราม
20 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 สอบปลายภาค 2/2561
สัปดาห์สอบปลายภาค จบการศึกษา เพื่อเลื่อนชั้น
ชุดนักเรียน วิชาการ ครูประจำวิชา ครูประจำชั้น
09 ส.ค. 61 ถึง 10 ส.ค. 61 เข้าค่ายธรรมะ
นกเรียนชั้น ป5-ป6 เข้าค่ายธรรมะที่วัดป่าไขแสง
ชุดขาว
26 ก.ค. 61 แห่เทียนพรรษา และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ใส่เสื้อสีเหลือง
25 ก.ค. 61 ป6 ทำความสะอาดที่วัดดอน
ชุดพละ
14 ก.ค. 61 To Be Number One ปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย จัดอบรมแก้ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนชั้น ป5-ป6
ที่โรงเรียน แตงกายชุดนักเรียน
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่ และต่อต้านยาเสพติด
ห้องประชุมโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม แต่งกายชุดนักเรีย
25 มิ.ย. 61 อบรมห้องเรียนต้นแบบ
นักเรียนชั้น ป5-ป6 ไปอบรมห้องเรียนต้นแบบ
ที่วัดธรรมกาย ใส่ชุดนักเรียน จังหวัดปทุมธานี
22 มิ.ย. 61 อบรมช่วยคนจมน้ำ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคว่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนชั้น ป4-ป6 เรื่องการช่วยเหลือคนจมน้ำ

สถาที่ สระว่านน้ำเดอะลากูน ใส่ชุดนักเรียน และเตรียมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นไปเปลี่ยน โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
14 มิ.ย. 61 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียนใส่ชุดนักเรียน ครูใส่เครื่องแบบข้าราชการ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
27 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง ปี 2561
หอประชุม โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
08 เม.ย. 61 ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
สถานที่โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
07 เม.ย. 61 คืนสู้เย้าศิษย์เก่าสามัคคิยาราม
สถานที่โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
12 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 สอบปลายภาค วัดผล ป.1-ป.6
สถานที่โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม แต่งกายชุดนักเรียน งานวิชาการ
22 ก.พ. 61 Day Camp

นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ

สถานที่โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม แต่งกายชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด กืจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ม.ค. 61 ถึง 16 พ.ค. 61 รับนักเรียนเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์