โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.94 KB 61
แผนที่โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม JPEG Image ขนาดไฟล์ 162.77 KB 53