โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาพกิจกรรม
อบรมห้องเรียนต้นแบบ

ป5-ป6 อบรห้องเรียนต้นแบบที่วัดธรรมกาย วันที่ 25 มิถุนายน 2561

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,16:42   อ่าน 97 ครั้ง