โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศห้องเรียนต้นแบบ
วันที่ 1 สค 2561 มีการนิเทศ ป5-6 โครงการห้องเรียนต้นแบบค่ะ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,17:28   อ่าน 232 ครั้ง