โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เกษียณอายุราชการ ครูชูศักดิ์+ครูละม้าย
ครูชูศักดิ์ และ ครูละม้าย เกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2562
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,09:47   อ่าน 79 ครั้ง