โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตน้อย 2561 (อ่าน 48) 25 มี.ค. 62
ปั่นจักรยานเพื่อการศึกษา (อ่าน 43) 02 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปี 2562 (อ่าน 45) 24 ก.พ. 62