โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตน้อย 2561 (อ่าน 117) 25 มี.ค. 62
ปั่นจักรยานเพื่อการศึกษา (อ่าน 116) 02 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปี 2562 (อ่าน 119) 24 ก.พ. 62