โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนันทิพร นามโคตร
บุคลากร​วิทยาศาสตร์​และคณิตศาสตร์​ โครงการพัฒนา​คุณภาพ​และมาตรฐาน​การศึกษา​กิจกรรม​ครูคลังสมอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์