โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ผู้บริหาร

นายกนก ขวัญดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2018
ปรับปรุง 19/11/2018
สถิติผู้เข้าชม 64140
Page Views 89410
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
2 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) คลองสอง คลองหลวง 02901
3 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 02-5291113
4 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
8 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง 029010818
9 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง 02-8323737
10 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
11 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
12 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
14 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง (02) 9048896
15 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
16 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
17 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง 029045727
19 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
20 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
21 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
22 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
24 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
25 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
28 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
32 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
37 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง 025290935
38 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง 02 5292555
39 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง 0-2902-7637
41 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง 029864221
42 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
47 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 02 - 5981221
48 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
52 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
53 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
54 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
59 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02)5991544
60 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560
61 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
62 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
63 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
65 โรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว 02-593-0017
66 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02) 9776681
67 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 0899900229,0852434654
71 โรงเรียนปัญญวิทย์ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 02 - 194 - 5595
72 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
73 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนวิภารัตน์ กระแชง สามโคก 029790013
75 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
76 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
77 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก 0-2593-1929
80 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก 02-593-1977
81 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
82 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
86 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
88 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
89 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
91 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก 02-1993867
92 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
94 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
95 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
97 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
98 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
99 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
101 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
113 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02-5811711
114 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี
115 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
116 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี 021021060
117 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
118 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
121 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
122 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
128 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
130 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี 02-5980020
131 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
132 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี 0-2565-5566
139 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
140 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี